יש מקום של אור, מלא באהבה,

יש מקום שבו גם מתעוררת התקווה!

    יש מקום שהוא הכל ואין מעבר כלום,

 יש מקום שהוא גדול כגודל היקום: 

                   ה אהבה ה עצמית ממני אלי❤️            

                                                                                                                               (אביבית משה)