top of page

לקום בבוקר עם שיר בלב

 

 

אנו מתעוררים אל יום חדש...מה הרגשתנו? מהן ציפיותינו? האם קל לנו לקום? האם אנו חרדים, או אולי אנו חשים איזושהי חדווה לקראת מה שמצפה לנו היום?

 

עומס יתר זוהי החוויה שמלווה את רובנו עם השכמתנו אל בוקר חדש. אנו "סוחבים" איתנו מיום קודם את כל הקשיים,הזיכרונות, והמצוקות. כל יום דומה למשנהו, והחוויה שלנו כל כך מוכרת ומעייפת. לעיתים מתקיימת בנו איזושהי תחושה של התרוממות רוח אם נאמר לנו דבר מה נחמד, אם קיבלנו שי בהפתעה, אם הגיע לידינו סכום כסף לא צפוי. הכל חיצוני, דבר אינו תלוי בנו ...  מי בורא את המציאות הזו שאנו חווים, האם הדברים יכולים להראות אחרת?... התשובה לכך היא בודאיי שכן !!אך עלינו ללמוד כיצד לשנות את המציאות שלנו, איך לעמוד באומץ מול עצמינו ולהבין שכל מה שמשתקף מול כל אחד מאיתנו זו המציאות שהוא ורק הוא בורא. כל מה שאנו מקבלים הרי נתנו מלכתחילה. אם משתקף מולנו הצמצום הכעסים והספק, הבה נעורר בתוכינו ובמוחנו את השאלה למה גרמנו לכך? למה בחרנו כך ולא אחרת?

 

מהו בעצם חושך ? מה ההבדל בין אור וחושך? מה הדינמיקה המתקיימת ביניהם? 

חושך הוא אותה תחושה שהכל מתנהל מאליו, שאין לנו יד בדברים שקורים לנו, שהמציאות שלנו נכפית עלינו לעיתים קרובות נגד רצוננו, איננו מזהים הזדמנויות, הכל קורה "במקרה", אין בחירה, אין שמחה, אין חיבור אמיתי למקום של אהבה. מתקיים נתק. האור הוא המרכז שפורץ מתוכנו, הוא האיתות של הנשמה שלנו שמכילה את הכל מהכל. היא האינטואיציה שמאותתת על סכנה, היא התחושה של שמחה פנימית שפורצת ללא סיבה חיצונית, היא אהבה ללא תנאי, - אהבה שאינה תלויה בדבר. היא החיבור והבחירה החופשית לברוא לנו את המציאות שלנו כפי שנרצה שתיראה. האור והחושך הם הפכים וביחד מתקיימים, תמיד שלובים אלו באלו. אך אנו בבחירה באור נדע זאת!! נהיה תמיד ערים לקיום שלהם יחדיו ונוכל לבחור : נזכור שבאור מתקיימת הבחירה החופשית, גם אם בחרנו בחושך כי פחדנו, השתהינו מעט, לא הגענו עדיין להחלטה.. אנו יודעים זאת, אנו בהמתנה ואנו נבחר להמשיך כשנרגיש בטוחים לעשות זאת.

 

כיצד אנו בוראים יום חדש ומאפשרים בחירה?

כשנולדנו, פקחנו את עיננו ופגשנו לראשונה באור - האם האור הבטיח לנו דבר מה? האור רק הראה לנו את הפוטנציאל, אך המימוש היה נתון מאז ומתמיד לבחירתנו.

כל יום הינו יום בריאה. אם ניקח איתנו את כל המשא והזיכרון מיום האתמול לא נוכל לברוא יום חדש, כיוון שוויתרנו על הזדמנות לחדש.

רצוי לקום בבוקר, להתחבר לאותה התחושה של הזדמנות שהאור נתן לנו לראשונה ולדעת שאנו בוראים את המציאות שלנו.כל אחד מאיתנו הוא הבורא יש ביכולתנו לשנות הכל! נוכל לבחור להתחיל מחדש, ללמוד דרך,לעבור תהליך, לעשות בחירות מתוך עירנות ,לבחור בחיים!! 

 

כי למה בעצם באנו לכאן, אם לא כדי לצמוח, לגדול, וללמוד לחיות במקום של אהבה , בחירה חופשית והרבה שמחה!!

 

bottom of page