top of page

קטיף אבוקדו

זה היה מרכז עולמו אהבתו לפרי האבוקדו, לגידולו לצמיחתו - לפרותיו! לבו עלה על גדותיו כשהבשיל, ראה תגמול הולם לעמלו, שמחה פרצה בעולמו! ואז קטף... ובעדינות הניחם אחד לאחד כדי שלא יפגעו שישמרו היטב כמו דאגה לילד שלא יחוש פגיעה או כאב.

החקלאי כבר איננו השדה מזמן נעקר, אך זיכרון הקטיף והכובע שנשאר מיותם הם עדות וזיכרון לכך, שאבא היה כאן נוכח.

פוסטים נבחרים
פורסם לאחרונה
ארכיב
חיפוש לפי תגיות
bottom of page