top of page

שפת האור - שפה מודעת

 

 

 למילים ולאמירה שלנו, יש השפעה רבה מאד על קיומנו ועל הדרך בה אנו חווים ומרגישים את עצמנו במהלך חיינו.
לכן, בואו נדבר בשפה שתביא לנו את מבוקשנו ותגרום לנו להרגיש אהבה, וחיבור לעולם הפנימי והמואר שלנו.

מהי שפה מודעת"?

שפה של אהבה שיתוף וחיבור- שפה שיש בה בחירה!
אנו משתמשים בה כשאנו מודעים, כשיש בנו רצון לקרב אלינו את היקום ולזמן את רצונותינו כך שנוכל לקבלם ולממשם.
היא היש!
התפיסה הראשונית שמאפשרת תקשורת חדשה הינה הידיעה שהכל אפשרי עבורי, שנשמתי והיקום בעדי!! כל מה שקורה לי הינו רק לשם למידה, לא כעונש, לא במקרה ובודאי שלא נגדי.
ולכן גם כשקשה לי אני מודע לכך שאני בתהליך למידה ואני עדיין נדרש לראות, לדבר ולהתחבר ליש.
היקום הוא בבואה!! הוא משקף עבורנו את המציאות אותה בראנו, ומחזיר לנו את המילים אותם אמרנו. ולכן הוא אינו יכול להיות נגדנו הוא רק מראה למי שאנחנו בחרנו להיות.
כשאנו מדברים מתרחש תהליך אנרגטי: האוזן שומעת, הנשמה שומעת והיקום שומע!!
ולכן נבחר את השפה!! נקשיב למה שפינו מדבר ולמה שאוזננו שומעות כיוון שהתהליך לא נעצר בתוכנו, הוא מגיע למחוזות שאינם בידיעתנו.

כיצד משנים את השפה?

ראשית עלינו להבין ששפה היא תקשורת מילולית, מחשבתית ורגשית. 
ולכן השפה משתנה כשאנו מפסיקים לדבר במושגים של אין. אנו משנים את התכנים המחשבתיים שלנו, מתחילים לומר לעצמנו שאנו יכולים! רוצים! אוהבים! מקבלים! מתחברים! – מילים של יש.
כל משפט המכיל בתוכו את המילה "אין", כמו: אין לי יכולת, אין בי רצון, אין לי זמן, מפסיק להיות חלק מהשפה.
לאט לאט ובנאמנות השפה תשתנה. לא נהיה ביקורתיים כלפי עצמנו, נקבל את עצמנו באהבה אם שוב דיברנו בשפה הישנה- שפת האין. זה קורה לנו כי אנו רגילים, והרגלים מאד קשה לשנות. 
אך נתחיל להיות מודעים, ואין חשוב מזה בתהליך של רצון לשינוי.


מה השפה החדשה יוצרת בתוכנו?

עולם חדש נפתח בפנינו, תחושה של חופש פנימי ושמחה.
כבוד לעצמנו!!
חיבור למרכז ולתמצית הנשמה שמכילה את כל האור האמיתי שלנו ללא המחסומים הפחדים והאמונות שיצרנו במחשבה.

חיינו נהיים קלים יותר, יש בנו את ההבנה שביכולתנו לשנות עולם ומלואו.
יתכן והתהליך ידרוש את הזמן שלו, יהיה עלינו להיות סבלניים אם התוצאות לא יגיעו באופן מיידי כפי שציפינו או קיוונו, חשוב שנדע שתהליך של אמת דורש זמן והפנמה של תכנים.
תהליך אמיתי הוא איטי!! ולכן לא למהר. לסמוך ולראות דרך.
תמיד לזכור שהמסע הוא החשוב באמת ולא התוצאה.


לסיכום...


שפה חדשה יוצרת תקשורת חדשה בתוכנו ומאפשרת חיבור לנשמה וליקום.
היא פותחת בפנינו את האמונה ביש! שמאפשרת לנו לסמוך על הקיום שלנו, ולהתחיל לממש את הרצונות שלנו.
היא שקטה, ברורה, מלמדת דרך.
היא מאפשרת לנו לקבל את עצמנו ואת הסובבים לנו בכבוד,שיתוף ואהבה. 

 

bottom of page