top of page

עקב כף הרגל - יסוד אדמה

אחד הכוחות הגדולים והמייצבים של הטבע באים לידי ביטוי בעקב, במקום בו אנו מתחילים את הדריכה, עושים את הצעד הראשון שלנו.

כפות הרגליים הן החיבור שלנו לאדמה, הן הקשר והחיבור שלנו עם אמנו, ומה היא מתוך התהליך האישי שלה הצליחה והשכילה להעביר אלינו. מראה של אדמה מאוזנת באה לידי ביטוי בעקב בעל גוון חום, טמפרטורה חמימה עם מרקם שלם, גס-קשה-יבש וללא חריצים.

האדמה מאפשרת שורשיות. שורשים ארוכים חזקים ויציבים מאפשרים ל"עץ החיים" שלנו, לצאת לדרך בביטחה, ביציבות ובשיקול דעת ולצעוד קדימה. אך מה קורה כשהעץ שלנו אינו מצליח להכות שורש איתן? כשהאדמה אינה יציבה? לאן נפנה? מה נפגוש בדרך? הרי צעדינו יהיו מהוססים, תלושים, מנותקים ונפגוש חוסר יציבות ופחד. העקב מראה לנו כיצד יצאנו לדרך מ"פתח הבית"!, ואלו משאבים קיבלנו להמשך המסע.

 

מה משקף העקב?

 

עקב יבש ומלא חרצים מספר לנו על  נוקשות, אדמה שלא הושקתה כראוי, רגשות שלא התאפשר להם ביטוי הולם, חוסר במים!!  הביטוי הפיזי הינו – בעיות במערכת העיכול כמו עצירות, טחורים, וקושי בתנועה המלמד על תקיעות ברמה פיזית ונפשית.

עקב לח בצקתי ונפוח, מספר לנו על עודף מים ועל עולם רגשי עמוס, מלא בחרדות! בחוויה שלנו האדמה בוצית ומוצפת במים. בכל פסיעה שנבחר לעשות הרגל תשקע וידרש מאמץ לעשיית הצעד הבא. מצבים רגשיים יתפסו כאיום על הקיום, האדם יגיב בפאניקה והיסטריה, יתמוטט ויתקשה לעמוד בלחצים.

עקב ריק, רקמה מדולדלת, עור חיוור. אדמה בנתק. האדם אינו מודע לצרכיו, מזניח את גופו, האינסטינקטים הבסיסיים אינם קיימים או מודחקים מאד. (לדוגמא: נזירים)

עקב חם אדום ורגיש. האדמה בוערת!!, אין חופש פנימי, המוסר והדפוסים השתלטו על כל העולם היצירתי, הכל כפוף למסגרות של נכון או לא נכון, הכל צריך להיות מסודר עד כפייתי, האדם שולט על הדחפים שלו, החיים מתנהלים ממקום של אגו ולא ממקום של אינטואיציה וזרימה.

 

בית, ילדות, אמא !

 

אלו מילות המפתח לנתיב חיינו! נשמה בוחרת להיולד לבית מסויים ולהתחיל לקיים בו את מסע חייה. אין מקריות. הכל מתוכנן להפליא.

חיבור לבסיס איתן מאפשר לצאת למסע החיים ביציבות. האדם ידע לסלול לעצמו דרך, לא יפול לתהומות ויהיה בו החוסן והאומץ להתמודד עם קשיי המסע.

מנגד, המקום הרעוע והלא יציב ממנו עשה האדם את פסיעתו הראשונה, יכריח אותו ראשית לעבד את האדמה וליצור דרך שיוכל "להלך " בה ביציבות ובבטחון

האדם ידרש לעבור דרך עם עצמו, לצאת לתהליך של מודעות שבעקבותיו יצור שינוי בחייו, וילמד לקיים את דרכו ללא חרדות, דפוסים, ואמונות ישנות שמנעו את קיומו ברוח החופשית.  

 

bottom of page