top of page

כרית כף הרגל - יסוד האש

עשייה, התרגשות והתלהבות!

 

מילות המפתח של יסוד האש באיזון. האש היא העתיד, דרכה ניתן לראות לאן תיקח הלהבה האישית את האדם, אילו כוחות יעמדו לרשותו,  האם הוא ילכד סביבו אנשים אחרים דרך החום האנושי, התקשורת והאור שישדר, או שיבחר להתרחק, להצטמצם ולחוות בדידות וקושי.

יסוד האש הינו המרכז!! מרכז הלב, מרכז הרגש, מקור השמחה, הבחירה החופשית לבחור באהבה! לפעול למען האחר בשם האהבה. זהו יסוד המאפשר את מעגל השמחה שבעשייה, ההתרגשות שבחדוות היצירה, אשר באה לידי ביטוי בידיים היוצרות את הרצון הפנימי. האש היא הכוח המניע אותנו, מעוררת אותנו לעשייה והתקדמות, מבקשת ממעמקי הנפש להתעורר ולקום, לעשות ולחיות! אישיות שיודעת לבטא את הפנימיות, היא מעודדת ביטוי עצמי, וביטחון עצמי.

מתחם האש בכף הרגל נמצא באזור הכרית שנחה לה מתחת לאצבעות ונמצאת במגע ישיר עם האדמה.

האש היא אנרגיה פעילה, היא מניעה אותנו לעשייה, לתנועה ולחיפוש הדרך. היא הבערה במרכז החזה כשאנו מתרגשים וחשים את כוח החיים.

באיזון היא מחממת, נעימה, שולחת ניצוצות ומעוררת גחלים לוחשות. אך ביציאתה מאיזון היא שורפת! – באה לידי ביטוי בהתפרצות רגשית של אשמה, כעסים, בכי ותסכול. אם נדע לאפשר את ההתנקות שבהתפרצות לזמן קצר ולהרפות, נדע להחזיר את עצמינו לאיזון. אך אם לא נעשה זאת. נגרום נזק עצמי ונזק סביבתי, ממש כמו התלקחות של אש בשדה קוצים.

האגו שייך ליסוד האש, באיזון הוא מאפשר הערכה עצמית ומימוש. אך לרוב הוא גודל ומתמלא בדפוסים ואינו מאפשר את מקום קבלת האחר, הקשבה וסליחה. הוא מביא אותנו למלחמה קשה שמרחיקה אותנו מהמקור של עצמנו וגורמת לנו לקשיים רבים. וכך אזור החזה נראה נפוח, אדום ומלא, ללא יכולת להכיל דבר מלבד את עצמו.

ומאידך, לעיתים האש נחלשת וכוח החיים אובד, הלב הפתוח והחם, נחסם אל מול הקשיים ונוצר קיר בין יכולת האדם לאהוב את העולם שמחוצה לו. גדר ההפרדה הזו נוצרת על רקע של נטישה, אהבה נכזבת, או כוויה מאהבה ללא גבולות שהפכה לקנאה ושנאה. המקום המרכזי באדם, כווה והתרוקן, נהיה דליל וקר. חוסר האיזון הזה בין נתינה לקבלה וריקון פנימי כיבה את האש.

וכך ממקום של איבוד אנרגיה נדרש תהליך מחודש של יצירת אמון מחודש ממקום של אהבה. רק מגע של אהבה ממקום מלא ובוטח של אש באיזון, ילמד לב אדם להתעורר לחיים, לשוב להאמין, לקוות ולסמוך על הבחירה לאהוב.

כן, כל זה ויותר ניתן לראות, להבין ולאבחן דרך כף הרגל. הרפלקסולוגיה עובדת עם התת מודע. מנקה זיכרונות שנשארו בתאי הגוף ומאפשרת דיבור מחדש, התחלה חדשה. הבערה הפנימית מתעוררת ומדליקה את האש מחדש. חשוב לזכור תמיד שהמטפל נותן יד, עוזר להצית את הניצוץ אך הלהבה המתחדשת היא תמיד להבת האדם!! בחירת האדם!

כוח הבערה יוצר חיים של שמחה ובריאות, ולשם כולנו שואפים להגיע.

 

bottom of page